پخش زنده
دانلود اپلیکیشن
English عربي

زیر هشت (1389)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

زیر هشت (1389)

X

"عطا" شاگرد یک جواهر فروشی، عاشق "منیژه" دختر صاحب کارش می‌شود. همه با این وصلت مخالفند اما منیژه حاضر می‌شود در صورت قبول یک شرط با عطا ازدواج کند. منیژه از عطا می‌خواهد از جواهرفروشی دزدی کند که...

سریال

زیر هشت (1389)

"عطا" شاگرد یک جواهر فروشی، عاشق "منیژه" دختر صاحب کارش می‌شود. همه با این وصلت مخالفند اما منیژه حاضر می‌شود در صورت قبول یک شرط با عطا ازدواج کند. منیژه از عطا می‌خواهد از جواهرفروشی دزدی کند که...

1395/08/18 3537
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+