پخش زنده
دانلود اپلیکیشن
مختارنامه
English عربي

چرخ فلک (1395)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

چرخ فلک (1395)

X

موضوع اصلی سریال یک مفهوم اخلاقی است که در هر یک از داستان‌ها این موضوع تکرار می‌شود و بیشتر بازیگران در ابتدای هر قصه آدم فرعی هستند که در قصه بعدی به بازیگر اصلی بدل می‌شوند.

سریال

درحال پخش
چرخ فلک (1395)

موضوع اصلی سریال یک مفهوم اخلاقی است که در هر یک از داستان‌ها این موضوع تکرار می‌شود و بیشتر بازیگران در ابتدای هر قصه آدم فرعی هستند که در قصه بعدی به بازیگر اصلی بدل می‌شوند.

1398/06/04 12780
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+