پخش زنده
دانلود اپلیکیشن
مختارنامه
English عربي

زیر هشت (1389)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

زیر هشت (1389)

X

"عطا" شاگرد یک جواهر فروشی، عاشق "منیژه" دختر صاحب کارش می‌شود. همه با این وصلت مخالفند اما منیژه حاضر می‌شود در صورت قبول یک شرط با عطا ازدواج کند. منیژه از عطا می‌خواهد از جواهرفروشی دزدی کند که...

سریال

زیر هشت (1389)

"عطا" شاگرد یک جواهر فروشی، عاشق "منیژه" دختر صاحب کارش می‌شود. همه با این وصلت مخالفند اما منیژه حاضر می‌شود در صورت قبول یک شرط با عطا ازدواج کند. منیژه از عطا می‌خواهد از جواهرفروشی دزدی کند که...

1395/08/18 2541
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+