در حال پخش
قرار است تعدادی از شهدای گمنام تفحص شده در یکی از دانشگاه ها دفن شوند ولی برخی از دانشجویان با تحریک یکی از اساتید، در دانشگاه آشوب و جنجال به پا می‌کنند و این مسئله باعث می‌شود که آنها مجبور به سفری ناخواسته شوند و ...
مشاهده صفحه
بعدی
محمود و جعفر دو دوست و همکار قدیمی هستند که قصد دارند بزودی جشن عروسی فرزندان‌شان را برگزار کنند. در همین اثنا محمود به اتهام دزدی از کارخانه اخراج می‌شود. محمود برای رفع اتهام خود آخر وقت نزد جعفر می‌رود و از او کمک می‌خواهد، اما جعفر نمی‌پذیرد. آن دو باهم درگیر می‌شوند و ...
مشاهده صفحه