در حال پخش
پهلوانان نمی‌میرند
در دوران قاجاریه، پهلوانانی که مورد اعتماد و احترام مردم بودند؛ در شرایط ظلم حکومت به مردمان، از آنان دستگیری می‌کردند. در آن زمان و در روایتی تاریخی، پهلوان خلیل، مردی مومن و مهربان، که سایر پهلوانان تهران آرزوی رسیدن به مرتبه و موقعیت او را داشتند؛ به قتل می‌رسد. با مرگ پهلوان خلیل، مردم شهر غرق در ماتم و تحیر شده و . . .
مشاهده صفحه
بعدی
میش
در روایتی طنز، سروان فرخ صمدی، راهی طالقان می‌شود تا گوسفندی را که دخترش هدیه گرفته؛ با خود به تهران بیاورد؛ اما در راه بازگشت، با دردسرهایی مواجه می‌شود . . .
مشاهده صفحه