در حال پخش
هادی که مأمور پلیس است با نقشه‌ای از پیش تعیین شده، سعی می‌کند به عنوان تبهکار وارد یک باند قاچاق مواد مخدر شود تا از این طریق سرکرده‌ی باند را دستگیر کنند. او در این راه از پیمان، دوست سابق خود که حالا یک خلافکار است، استفاده می‌کند. پیمان در میانه‌ی ماجرا از مأموریت هادی آگاه می‌شود و ...
مشاهده صفحه
بعدی
هادی که مأمور پلیس است با نقشه‌ای از پیش تعیین شده، سعی می‌کند به عنوان تبهکار وارد یک باند قاچاق مواد مخدر شود تا از این طریق سرکرده‌ی باند را دستگیر کنند. او در این راه از پیمان، دوست سابق خود که حالا یک خلافکار است، استفاده می‌کند. پیمان در میانه‌ی ماجرا از مأموریت هادی آگاه می‌شود و ...
مشاهده صفحه