در حال پخش
مردان آنجلس، داستان مردانی خداپرست است که به خاطر ظلم و جور پادشاه زمان و همچنین حفظ ایمانشان، از شهر گریخته و در غاری پناه می‌گیرند. آنان که دست یاری خدا و الطاف الهی پشتیبانشان است، به خوابی عمیق فرو می‌روند. . .
مشاهده صفحه
بعدی
دكتر عالم جراح معروف مغز و اعصاب، باخبر می‌شود كه پسرش سامان مبتلا به تومور مغزي شده و با توجه به شدت و وخامت بيماري، امید چندانی به بهبودیش نیست. او در پي يافتن سامان که برای رصد ستارگان با دوستانش همراه شده، عازم کویر می‌گردد و. . .
مشاهده صفحه