در حال پخش
رحیم متولی یک امامزاده‌ است که برای درمان بیماری قلبی‌اش، موقتا به دنبال جانشینی برای خود می‌گردد. اما به دلیل برخی مشکلات و بی‌اعتقاد شدن مردم روستا به امام‌زاده، کسی حاضر نمی‌شود تا جایگزین او شود. رحیم ناگزیر، نگهداری از امامزاده را به قدرت، برادرزاده‌اش که معلول ذهنی است؛ ‌می‌سپارد . . .
مشاهده صفحه
بعدی
رحیم متولی یک امامزاده‌ است که برای درمان بیماری قلبی‌اش، موقتا به دنبال جانشینی برای خود می‌گردد. اما به دلیل برخی مشکلات و بی‌اعتقاد شدن مردم روستا به امام‌زاده، کسی حاضر نمی‌شود تا جایگزین او شود. رحیم ناگزیر، نگهداری از امامزاده را به قدرت، برادرزاده‌اش که معلول ذهنی است؛ ‌می‌سپارد . . .
مشاهده صفحه