در حال پخش
شاهین دانشجوی نخبه‌ای است که در خارج از کشور به تحصیل پرداخته و روی پروژه یک هواپیما کار می‌کند. او به همراه دوستش به ایران بازگشته و برای همکاری با خانم استوار و کار با او اعلام آمادگی می‌کند. اما در زمان حضور او در ایران، یکی از اقوامشان که از هم‌رزمان پدرش نیز بوده و در دوران جنگ شیمیایی گشته است، به درجه شهادت نائل شده و . . .
مشاهده صفحه
بعدی
شاهین دانشجوی نخبه‌ای است که در خارج از کشور به تحصیل پرداخته و روی پروژه یک هواپیما کار می‌کند. او به همراه دوستش به ایران بازگشته و برای همکاری با خانم استوار و کار با او اعلام آمادگی می‌کند. اما در زمان حضور او در ایران، یکی از اقوامشان که از هم‌رزمان پدرش نیز بوده و در دوران جنگ شیمیایی گشته است، به درجه شهادت نائل شده و . . .
مشاهده صفحه