در حال پخش
بعدی
فرزانه بعد از مرگ پدرش که صاحب یک فرش‌فروشی بوده، به اداره مغازه می‌پردازد و با شرخری مواجه می‌شود که صدوپنجاه میلیون تومان چک از وی دارد. فرزانه تصمیم می‌گیرد بدون اطلاع دادن به خواهرش فیروزه، خانه را بفروشد تا پول چک‌ها را تهیه کند و در این راه با ماجراهای جالبی روبرو می‌شود . . .
مشاهده صفحه